Tổng đài điện thoại

Tổng đài điện thoại

Tổng đài điện thoại

HOTLINE: 0909790606
Thời gian làm việc: Các ngày trong tuần kể cả ngày lễ

Bán hàng online

Mr Lợi

Yahoo: Mr Lợi

0909 79 0606 info@vienthongnguyenhoang.com

Ms Vân

Yahoo: Ms Vân

0919 199 960 van@vienthongnguyenhoang.com

Ms Nhinh

Yahoo: Ms Nhinh

0839572572 vienthongnguyenhoang@gmail.com

Chăm sóc khách hàng

Ms Vân

Yahoo: Ms Vân

0919 199 960 vienthongnguyenhoang@gmail.com

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr Lương

Yahoo: Mr Lương

0933 80 7072 luongkt@vienthongnguyenhoang.com

Mr Lợi

Yahoo: Mr Lợi

0942 79 0606 info@vienthongnguyenhoang.com

Hỗ trợ bảo hành

Ms. Lem

Yahoo: Ms. Lem

02543 600 477 info@vienthongnguyenhoang.com

Tổng đài điện thoại
nhà sản xuất
VANTECH (103)
VIETMAP (28)
LISHENG (5)
CHUANGO (2)
ICOM (10)
TP-LINK (14)
MOTOROLA (4)
KENWOOD (0)
KAWA (187)
NETWORX (3)
COMMAX (36)
CASIO (0)
DRAGONFLY (ADA) (7)
QUESTEK (0)
SAMTECH (0)
ESCORT (0)
KARASSN (19)
AVTECH - TAIWAN (0)
DAHUA (22)
HIKVISION (9)
PANASONIC (76)
SPYEYE (0)
PICOTECH (9)
SAMSUNG (0)
KEEPER (0)
ESCORT (0)
VDTECH (0)
EYEVIEW (1)
KBVISION (206)
HDPARAGON (0)
SIEMENS (2)
ADSUN (18)
IKE (0)
TANSONIC (1)
RONALD JACK (18)
PANASONIC (5)
DRAYTEK (38)
sản phẩm bán chạy

TỔNG ĐÀI ADSUN FX416PC

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ADSUN FX416PC

Mã SP: TỔNG ĐÀI ADSUN FX416PC

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300

Mã SP: KX-NS300

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TES824 (3 TRUNG KẾ 8 NHÁNH)

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TES824 (3 TRUNG KẾ 8 NHÁNH)

Mã SP: KX-TES824

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ADSUN FX208PC

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ADSUN FX208PC

Mã SP: TỔNG ĐÀI ADSUN FX208PC

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ADSUN GX832PC 4 TRUNG KẾ 16 NHÁNH

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ADSUN GX832PC 4 TRUNG KẾ 16 NHÁNH

Mã SP: TỔNG ĐÀI ADSUN GX832PC 4 TRUNG KẾ 16 NHÁNH

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-104

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-104

Mã SP: KX-TDA100D-8-104

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ADSUN FX424PC

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ADSUN FX424PC

Mã SP: TỔNG ĐÀI ADSUN FX424PC

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 (6 TRUNG KẾ 16 NHÁNH)

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 (6 TRUNG KẾ 16 NHÁNH)

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 (6 TRUNG KẾ 16 NHÁNH)

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 (8 TRUNG KẾ 24 NHÁNH)

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 (8 TRUNG KẾ 24 NHÁNH)

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 (8 TRUNG KẾ 24 NHÁNH)

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 44 NHÁNH)

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 44 NHÁNH)

Mã SP: TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 44 NHÁNH)

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-80

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-80

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-80

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 (6 TRUNG KẾ 24 NHÁNH)

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 (6 TRUNG KẾ 24 NHÁNH)

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 (6 TRUNG KẾ 24 NHÁNH)

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 (5 TRUNG KẾ 16 NHÁNH)

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 (5 TRUNG KẾ 16 NHÁNH)

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TES824 (5 TRUNG KẾ 16 NHÁNH)

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-96

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-96

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-96

Giỏ hàng

KHUNG PHỤ TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS320

Liên hệ

Liên hệ

KHUNG PHỤ TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS320

Mã SP: KHUNG PHỤ TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS320

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-64

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-64

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-64

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-48

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-48

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-48

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-64

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-64

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-64

Giỏ hàng

KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA620

Liên hệ

Liên hệ

KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA620

Mã SP: KHUNG MỞ RỘNG TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA620

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-32

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-32

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-32

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-40

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-40

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-40

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA600

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA600

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA600

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-120

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-120

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-120

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TDA100D-8-56

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TDA100D-8-56

Mã SP: TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-TDA100D-8-56

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-72

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-72

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-72

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 28 NHÁNH)

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 28 NHÁNH)

Mã SP: TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 28 NHÁNH)

Giỏ hàng

KHUNG CHÍNH TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS1000XE

Liên hệ

Liên hệ

KHUNG CHÍNH TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS1000XE

Mã SP: KHUNG CHÍNH TỔNG ĐÀI IP PANASONIC KX-NS1000XE

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100DBP

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100DBP

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100DBP

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-24

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-24

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-8-24

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-16-120

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-16-120

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-16-120

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-16-80

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-16-80

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-16-80

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-16-24

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-16-24

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-16-24

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 36 NHÁNH)

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 36 NHÁNH)

Mã SP: TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI IP PANASONIC KX-NS300 (6 TRUNG KẾ 36 NHÁNH)

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-16-96

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-16-96

Mã SP: TỔNG ĐÀI PANASONIC KX-TDA100D-16-96

Giỏ hàng

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Liên hệ

Liên hệ

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Mã SP: Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI SIEMENS HIPATH 190

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI SIEMENS HIPATH 190

Mã SP: TỔNG ĐÀI SIEMENS HIPATH 190

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ADSUN FX106PC

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ADSUN FX106PC

Mã SP: TỔNG ĐÀI ADSUN FX106PC

Giỏ hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 12 trung kế-36 máy nhánh

Liên hệ

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 12 trung kế-36 máy nhánh

Mã SP: Tổng đài Panasonic KX-NS300 12 trung kế-36 máy nhánh

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI SIEMENS HIPATH 1150

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI SIEMENS HIPATH 1150

Mã SP: TỔNG ĐÀI SIEMENS HIPATH 1150

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ADSUN FX312PC 3 TRUNG KẾ 12 NHÁNH

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ADSUN FX312PC 3 TRUNG KẾ 12 NHÁNH

Mã SP: TỔNG ĐÀI ADSUN FX312PC 3 TRUNG KẾ 12 NHÁNH

Giỏ hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh

Liên hệ

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh

Mã SP: Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-100 máy nhánh

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ADSUN FX432PC 4 LINE VÀO 16 LINE RA

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ADSUN FX432PC 4 LINE VÀO 16 LINE RA

Mã SP: TỔNG ĐÀI ADSUN FX432PC 4 LINE VÀO 16 LINE RA

Giỏ hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh

Liên hệ

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh

Mã SP: Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-108 máy nhánh

Giỏ hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh

Liên hệ

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh

Mã SP: Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-116 máy nhánh

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ADSUN GX-416PC

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ADSUN GX-416PC

Mã SP: TỔNG ĐÀI ADSUN GX-416PC

Giỏ hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh

Liên hệ

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh

Mã SP: Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-124 máy nhánh

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ADSUN FX864PC 8 TRUNG KẾ 32 NHÁNH

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ADSUN FX864PC 8 TRUNG KẾ 32 NHÁNH

Mã SP: TỔNG ĐÀI ADSUN FX864PC 8 TRUNG KẾ 32 NHÁNH

Giỏ hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh

Liên hệ

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh

Mã SP: Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-28 máy nhánh

Giỏ hàng

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh

Liên hệ

Liên hệ

Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh

Mã SP: Tổng đài Panasonic KX-NS300 6 trung kế-132 máy nhánh

Giỏ hàng

TỔNG ĐÀI ADSUN GX832PC 8 TRUNG KẾ 24 NHÁNH

Liên hệ

Liên hệ

TỔNG ĐÀI ADSUN GX832PC 8 TRUNG KẾ 24 NHÁNH

Mã SP: TỔNG ĐÀI ADSUN GX832PC 8 TRUNG KẾ 24 NHÁNH

Giỏ hàng

đối tác trực tiếp:
KBONE EZVIZ DAHUA HIKVISION KBVISION USA IMOU Panasonic SONY VANTECH BỘ ĐÀM KENWOOD BỘ ĐÀM ICOM TPLINK BỘ ĐÀM MOTOROLA kawasan thiết bị điện
hỗ trợ trực tuyến

Bán hàng online

Yahoo: Mr Lợi

0909 79 0606 info@vienthongnguyenhoang.com

Yahoo: Ms Vân

0919 199 960 van@vienthongnguyenhoang.com

Yahoo: Ms Nhinh

0839572572 vienthongnguyenhoang@gmail.com

Chăm sóc khách hàng

Yahoo: Ms Vân

0919 199 960 vienthongnguyenhoang@gmail.com

Hỗ trợ kỹ thuật

Yahoo: Mr Lương

0933 80 7072 luongkt@vienthongnguyenhoang.com

Yahoo: Mr Lợi

0942 79 0606 info@vienthongnguyenhoang.com

Hỗ trợ bảo hành

Yahoo: Ms. Lem

02543 600 477 info@vienthongnguyenhoang.com